Facebook MySpace Twitter Google Bookmarks 

Ett Leader-projekt om kulturens kraft att förändra


En omvälvande förändring har inletts. Ett nytt spår för framtiden utforskas!

Teckomatorp med omgivningar kommer att bli vida känt för ett vitalt och spännande kulturliv, och som en ort som attraherar långväga besökare på grund av sina unika skulpturer och publika konstobjekt. Från sin förorenade historia kommer Teckomatorp att resa sig och en kulturzon kommer att utvecklas med ett strategiskt läge nära regionens större städer. Kulturzonen är ett projekt som vill förändra folks attityder och uppfattningar. Projektet vill med kulturens hjälp skapa en positiv bild av Teckomatorp.

 

Kulturzonsbilder

 

Bakgrund: Det hela började år 2007 med media-succén kring “Moder Ko”, en större skulptur av Bernhard Lipsoe, utställd i samband med Galleri Tapper-Popermajers strategiska flytt från Malmö till Teckomatorp. Sedan dess har Teckomatorp varit platsen för många spännande internationella konstutställningar.

År 2009 blev, som första manifestation i kulturzonsprojektet, ett stort ensamt träd förvandlat till “det magiska trädet i Teckomatorp” – sammanbundet med sin omgivning med färgat tyg, ljud och interaktiva ljus. Kompletterat av en berättarstuga blev området kring trädet en levande och inspirerande mötesplats som gjorde besökare nyfikna. Här signalerades att Teckomatorps framtid är färgad av konst och kultur.

 

Du kan såklart även följa kulturzonens aktiviteter på facebook

 


http://www.facebook.com/kulturzon